5Henrik Vej Kastrupsen

Henrik er født i Holstebro i 1967, men flyttede sammen med familien til Oksbøl i 1972. Her arbejdede hans far Jens Kastrupsen som officer i Oksbøllejren, og samtidigt var han særdeles aktiv i lokalsamfundet. Der kan nævnes poster som formand for den daværende skolekommission, formand for Oksbøl Børnehave, formand for og stifter af Dansk Almennyttige Boligselskab, formand for Røde Kors, formand for socialudvalget igennem mange år og senest viceborgmester i Blåvandshuk Kommune.

Henrik gik i faderens fodspor og blev uddannet officer af linjen i 1991. I 1996 søgte han orlov og blev sportschef på Club La Santa. Tilbage i Danmark gik han i partnerskab med broderen Michael. Sammen drev de i ca. 5 år reklamebureauet Ravn & Rønne før, de valgte at sælge bureauet til Saatchi & Saatchi. Herefter varetog Henrik en række direktørposter i bl.a. Nordsjællands Sommerpark, Big Bowl kæden og var i en periode selvstændig med en uddannelsesvirksomhed. Tilbage i det jyske tiltrådte han i 2011 stillingen som turistchef i Ribe og Esbjerg. Han valgte at forlade stillingen i juli 2017 og er i dag chef for ledelsessekretariatet og presseofficer ved Danske Artilleriregiment.

Henrik flyttede tilbage til Oksbøl fra København  i 2008 og bor i dag sammen med døtrene Signe på 11 år og Nynne på 15 år. I Oksbøl har han siden 2010 være formand for Oksbøl Borger- og Erhvervsforening.

 

Særlige fokusområder

  • Hvordan skaber vi en bedre balance mellem land og by?
  • Hvordan får vi selvbestemmelse i lokalsamfundene?
  • Hvordan sikrer vi, at lokalsamfundene tildeles egen økonomi?
  • Hvordan driver vi turismeudviklingen bedst mulig?
  • Hvordan sikrer vi en værdig ældrepleje?
  • Holder øje med at forvaltningen ikke træffer beslutningen uden om politikerne

Kontakt:
T: 61 20 20 01

E: hkas@varde.dk