Agerbæk

Sammenfatning Agerbæk sogn (2007-2018)

Varde Kommunen har ikke brugt anlægskroner på byforskønnelse i Agerbæk siden 2007. De investerede anlægsmidler er primært brugt indenfor området kerneydelser. Der er investeret i Agerbæk skole, herunder multisal og kombibibliotek, i Agerbæk børnehave tilbage i 2012 og så nogle udstykninger. Så altså kr. 0,- til byforskønnelse i Agerbæk pr. borger og kr. 4.518,- pr. borger i Varde by til byforskønnelse i samme periode.

Forskellen på Agerbæk og Varde er, at i Varde by er det kommunen, der tager initiativ til byforskønnelse.  I Agerbæk, må man selv tage initiativet og selv finde pengene. Vel er der puljen til udviklingsplanerne, men 3 millioner rækker altså ikke langt til alle byer i hele Varde Kommune. Derfor ønsker Borgergruppen, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb til udvikling af byen – i praksis skal det ske via Udviklingsrådene. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og skal selv skaffe midler, som andre byer i kommunen. 

Her kan du se, hvor mange anlægskroner, der er anvendt i i dit sogn sammenlignet med, hvad der er brugt i Varde sogn. Beløbene er pr. borger pr. by og fordelt på fire  de hovedområder. HUSK NU – beløbet er pr. borger og dermed direkte sammenlignelig. 

OmrådeByudviklingByforskønnelseKerneydelserStørre fælles
Agerbæk11810228070
Varde504254200350

Sådan skal du læse og forstå tallene!
Byudvikling: Anlægsudgifter til udvikling af byerne, som ikke er forskønnelse. F.eks. udstykninger
Byforskønnelse: Anlægsudgifter til at gøre byen smukkere og mere attraktiv for borgerne
Kerneydelser: Anlægsudgifter til skoler, plejehjem, børnehaver etc.
Fælles større byggerier: Anlægsudgifter til Campus, Nyt Rådshus, Falckstation etc.

Investeringer i alt i dit sogn

Her kan du se, hvad anlægskronerne er brugt på i sognet. I Agerbæk er der investeret kr. x millioner siden kommunesammenlægningen, og i Varde by er der investeret 750 millioner. 

Aktivitet/år200720082009201020112012201320142015201620172018 I alt
0-2 års pladser Agerbæk, legeplads og etableringsudgifter135,94312,448148,391
Agerbæk skole - Udskiftning af tag3,593,315749,48120,0004,362,796
Agerbæk skole, etablering af legeplads334,990334,990
Agerbæk skole, etablering af multibane146,11548,800194,915
Agerbæk skole, indkøb af smartboards31,70672,179103,885
Agerbæk Skole, retablering af skolegård116,093116,093
Agerbæk Skole, sikring af strøm i sløjd43,79243,792
Agerbæk Skole, vægklinker elevtoiletter50,19650,196
Multisal og kombibibliotek vedr. Agerbæk Skole170,875844,7181,015,593
Agerbæk Skole - multisal og kombibibliotek59,22059,220
Nedrivning af bygning beliggende Debelvej, Agerbæk (træbarakker ved Agerbæk Skole)71,15871,158
Ny børnehave i Agerbæk1,658,7316,347,468191,4858,197,684
Salg af Grønnegade 5, Agerbæk55,36055,360
Salg af Storegade 53, Agerbæk21,37521,375
Salg af Storegade 53, Agerbæk - Gamle materielgård69,32169,321
Salg af tandklinik, Lochmannsvej 21, Agerbæk3,70014,08414,6255,5009,28047,189
Salg af tandklinik, Lochmannsvej 21, Agerbæk samt tandklinik og beboelse, Torvet 14, Ølgod96,11796,117
Udstykningsområdet "Hybenvej" - Agerbæk3,8603,860
Udstykningsområdet "Tranebærvej - Etape 1" - Agerbæk19,14324,800667,9893,500715,432
Udstykningsområdet "Tranebærvej - Etape 2" - Agerbæk1,085,077126,177-50,4853,715-54,232-61,1001,049,152
Udstykningsområdet Tranebærvej etape 2 Agerbæk3,8603,860
Agerbæk total19,14328,660723,34924,8755,764,8578,557,423353,810-36,40118,340122,143862,219321,96116,760,379