Dit sogn i Varde kommune

Dit sogn

Borgerlisten har undersøgt, hvordan der er investeret i din by gennem årene. Kender vi ikke disse tal, så er det svært at skabe en hel kommune gennem en mere balanceret investering. Vi har gennemgået anlægsudgifterne fra 2007 til 2018 opdelt på kerneydelser, byudvikling og fælles større byggerier. Byudvikling har vi opdelt i byforskønnelse og byudvikling, så man kan se disse tal hver for sig. I hver by præsenterer vi, hvor mange penge kommunen har brugt – men bemærk – tallene er pr. borger pr. by. Dermed er tallene direkte sammenlignelig med andre byer.

Og hvad vil vi så bruge disse tal til? Vil vi slå Varde Kommune, herunder Venstre oven i hovedet og kritisere dem for, at de ikke har opdaget den skæve udvikling? Nej, det vil vi ikke. Men vi vil arbejde for, at der fremadrettet investeres i byudvikling i andre byer end Varde.

På de følgende sider kan du se tallene for hver enkelt sogn – sammenlignet med Varde sogn. Husk, de øverste tal er pr. borger pr. sogn. Vi har også lavet et skema, så du kan se, hvad der er lavet i dit sogn i kroner og øre 

Vælg det sogn, du ønsker at se ved at holde musen hen over menupunktet Dit Sogn.

Spørgsmål/svar:

Giver det mening at sammenligne anlægsudgifterne i Alslev og Ølgod, når vi taler om kerneydelser?

Nej, ikke rigtig. Hvis Alslev ikke har et plejehjem, men der skal nyt tag på plejehjemmet i Ølgod, så er sammenligningen allerede problematisk.

Kan man sammenligne byudvikling byerne imellem?

Det kan man, og skal forskellen står helt tydeligt frem, så er det relevant at opdele byudvikling i byforskønnelse og byudvikling. Byforskønnelse er det, som vi alle arbejder for. Forskellen er blot, at i Varde by sker det på initiativ af kommunen, og i Ølgod sker det på initiativ af borgere og erhvervsliv. I alle byer, undtagen Varde, skal man selv finde pengene og med lidt held, kan man søge en skilling i puljen til udviklingsplaner.

Hvad med kommunens arbejde med at tiltrække fondspenge til en by?

Det beløb har kommunen ikke kunne oplyse os, desværre. Her ligger rigtig mange millioner, som primært er brugt i Varde by, men dog også ved nogle af vores kystbyer.

Hvad med de midler, som ikke er fordelt?

I de tal, som vi har modtaget, er der en række ”ikke fordelte midler”. Ca. 200 millioner er ikke fordelt, og dem har vi kigget nærmere på. Tallene består af alt muligt, som er svært at placere i de 4 kategorier. F.eks. byforskønnelse efter kloakseparering, bro vedligeholdelse, Holme Å projektet, byggemodning af erhvervsgrunde, udviklingsplanerne og meget mere. Vi vil dykke ned i tallene ved lejlighed, ligesom vi vil se på, hvordan pengene til cykelstier er investeret i kommunen.