Ansager anlægsoversigt

Sammenfatning Ansager Sogn (2007-2018)

Ansager har som en af de få byer fået en lille smule byforskønnelse, men har også selv måtte bidrage økonomisk. Der er anvendt kr. 896.000,- til kanalstien og stemmeværket samt kr. 90.000,- til naturrum. Ansager by selv bidraget med kr. 300.000,-. Resten af de 32 millioner, som er brugt i Ansager siden 2007 er primært gået til et nyt plejehjem og andre kerneydelser, herunder også udstykninger.

Skal man se på forskellen på Ansager og Varde, så adskiller kommunens tilgang sig ved, at de i Varde tager initiativet til byforskønnelse, herunder finder pengene. I Ansager må byen selv tage initiativet og selv finde de første penge. Vel er der puljen til udviklingsplanerne, men 3 millioner rækker altså ikke langt til alle byer i hele Varde Kommune. Derfor ønsker Lokallisten, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb til udvikling af byen – i praksis skal det ske via Udviklingsrådene. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

Her kan du se, hvor mange anlægskroner, der er anvendt i sognet sammenlignet med, hvad der er brugt i Varde sogn. Beløbene er i tusinde kroner per indbygger fordelt på fire de hovedområder.

Her kan du se de samlede omkostninger til anlæg i Ansager. Beløbene i tusinde kroner pr. indbygger.

 

Her kan du se omkostningerne per sogn fordelt på alle områder:

Aktivitet/år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I alt
Ansager Kanal Sti og Stemmeværkspladsen529,51515,7941,028,7101,574,019
Ansager områdecenter - syns og skønssag203,674203,674
Ansager Områdecenter, nedrivning, etablering af parkeringsplads103,945103,945
Ansager skole, indretning af fleksible klasselokaler128,617128,617
Ansager skole, renovering af indskolingsområde226,958226,958
Bhv. Naturligvis, legeplads234,198234,198
Bhv. Naturligvis, serieforbundne røgalamer11,00011,000
Etablering af sti langs Ansager Kanal-529,917-529,917
Kvievej 11, afslutning475,560475,560
Kvievej 11, Ansager965,181965,181
Naturligvis - overdækning udbygning135,465135,465
Naturrum Stemmeværkspladsen159,390159,390
Renovering af Kvievej i Kærbæk178,25155,026233,277
Salg af Bakkegårdsvej 4-6, Ansager19,22019,220
Salg af Mølbyvej 8, Ansager102,552102,552
Salg af Sønderbro 39 b, Ansager4,0004,000
Salg af Tiphedevej 17, Tippen24,35924,359
Servicearealer, Områdecenter Ansager1,009,2903,709,5614,316,100118,9699,153,920
Tippen, ombygning / tilbygning af maskinhus214,239214,239
Udstykningsområdet " Hejrevej" - Ansager16,18716,187
Udstykningsområdet "Egedalen" - Ansager-4,5006,1927,52268,76377,977
Ældreboliger, Ansager Områdecenter307,8747,965,18420,165,24613,789,779855,14343,083,226
Ansager total333,6436,19219,220596,1999,599,31423,874,80718,126,066974,112203,67468,76301,241,03856,617,047