Billum anlægsoversigt

Sammenfatning Agerbæk sogn (2007-2018)

Varde Kommunen har ikke brugt anlægskroner på byforskønnelse i Agerbæk siden 2007. De investerede anlægsmidler er primært brugt indenfor området kerneydelser. Der er investeret i Agerbæk skole, herunder multisal og kombibibliotek, i Agerbæk børnehave tilbage i 2012 og så nogle udstykninger. Så altså kr. 0,- til byforskønnelse i Agerbæk pr. borger og kr. 4.518,- pr. borger i Varde by til byforskønnelse i samme periode.

Forskellen på Agerbæk og Varde er, at i Varde er det kommunen, der tager initiativ til byforskønnelse.  I Agerbæk, må finde selv tage initiativet og selv finde pengene. Vel er der puljen til udviklingsplanerne, men 3 millioner rækker altså ikke langt til alle byer i hele Varde Kommune. Derfor ønsker Lokallisten, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb til udvikling af byen – i praksis skal det ske via Udviklingsrådene. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

Her kan du se, hvor mange anlægskroner, der er anvendt i sognet sammenlignet med, hvad der er brugt i Varde sogn. Beløbene er i tusinde kroner per indbygger fordelt på fire  de hovedområder.

Sådan skal du læse og forstå tallene!
Byudvikling: Anlægsudgifter til udvikling af byerne, som ikke er forskønnelse. F.eks. udstykninger
Byforskønnelse: Anlægsudgifter til at gøre byen smukkere og mere attraktiv for borgerne
Kerneydelser: Anlægsudgifter til skoler, plejehjem, børnehaver etc.
Fælles større byggerier: Anlægsudgifter til Campus, Nyt Rådshus, Falckstation etc.

Her kan du se, hvad anlægskronerne er brugt på i sognet (tusinde kroner pr. indbygger)

Aktivitet/år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I alt
Billum Børneby, udendørs naturværksted45,00045,000
Forprojekt for udbygning af vejanlæg i Kjelst1,577,157300,0001,877,157
Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst77,417-160,0002,148,487482,9998,40046,9882,604,291
Salg af Billum Børnehave14,37414,374
Salg af Billum Skole40,17836,16576,343
Udstykningsområdet "Areal ved Holmevej" - Billum350,000136,93111,660498,591
Udstykningsområdet "Horns Rev Vej" - Billum28,43437,1303,650131,4052,958203,577
Udstykningsområdet "Skallingvej" - Billum14,0425,61673,37011,580104,608
Udstykningsområdet Vadehavsvej Billum-4,560-4,560
Ustykningsområdet "Vadehavsvej" - Billum30,837107,78720,24019,97320,4774,0003,087206,401
Total Billum1,727,887-9,46723,890224,74823,435350,000136,9312,464,147486,08619,98087,16645,9795,625,782