Blåvandshuk anlægsoversigt

Sammenfatning Blåvandshuk sogn (2007-2018)

Varde Kommunen har ikke brugt anlægskroner på byforskønnelse i Agerbæk siden 2007. De investerede anlægsmidler er primært brugt indenfor området kerneydelser. Der er investeret i Agerbæk skole, herunder multisal og kombibibliotek, i Agerbæk børnehave tilbage i 2012 og så nogle udstykninger. Så altså kr. 0,- til byforskønnelse i Agerbæk pr. borger og kr. 4.518,- pr. borger i Varde by til byforskønnelse i samme periode.

Forskellen på Agerbæk og Varde er, at i Varde er det kommunen, der tager initiativ til byforskønnelse.  I Agerbæk, må finde selv tage initiativet og selv finde pengene. Vel er der puljen til udviklingsplanerne, men 3 millioner rækker altså ikke langt til alle byer i hele Varde Kommune. Derfor ønsker Lokallisten, at hvert sogn tildeles et fast årligt beløb til udvikling af byen – i praksis skal det ske via Udviklingsrådene. Varde sogn skal også have en udviklingsplan og selv skaffe midler, som andre byer i kommunen.

Her kan du se, hvor mange anlægskroner, der er anvendt i sognet sammenlignet med, hvad der er brugt i Varde sogn. Beløbene er i tusinde kroner per indbygger fordelt på fire  de hovedområder.

Sådan skal du læse og forstå tallene!
Byudvikling: Anlægsudgifter til udvikling af byerne, som ikke er forskønnelse. F.eks. udstykninger
Byforskønnelse: Anlægsudgifter til at gøre byen smukkere og mere attraktiv for borgerne
Kerneydelser: Anlægsudgifter til skoler, plejehjem, børnehaver etc.
Fælles større byggerier: Anlægsudgifter til Campus, Nyt Rådshus, Falckstation etc.

Her kan du se, hvad anlægskronerne er brugt på i sognet (tusinde kroner pr. indbygger)

Aktivitet/år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I alt
Blåvandshuk fyr79.781106.44854.31460.921301.464
Blåvandshuk fyr - Renovering jf. kontrakt med Farvandsvæsenet2.4091.936.7381.939.147
Blåvandshuk Idrætscenter1.836.6881.836.688
Hvidbjerg Strand Pier5.542.113-1.808.2523.733.861
Køb af areal beliggende Hvidbjerg Strandvej400.000400.000
Køb af Blåvand Fyr, Fyrvej 106, Blåvand1.232.0721.232.072
Naturcenter Blaavand105.00030.000135.000
Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by262.2472.482.2142.744.461
Pilotprojekt - rydning af hybenroser ved Blåvand Fyr155.682155.682
Renovering af Blåvandvej346.44522.415368.860
Salg af Blåvandvej 1 B blåvand3.4033.403
Salg af Blåvandvej 38A, Blåvand8.48046.75855.238
Tirpitz440.500415.00014.400.00015.255.500
Tirpitz - Køb af jord80.37529.320109.695
Tirpitz - Udstilling3.071.0003.071.0006.142.000
Udmøntning af trafikplan i Blåvand - budgetkonto6.1506.150
Blåvandshuk sogn total79.781114.9281.883.446316.5612.543.1352.4092.777.238495.3755.571.43316.114.1933.123.4151.397.30634.419.220